Materiale utile pentru elevi și cadre didactice


Spațiul învățării

Aflați ce este și ce face UE prin jocuri și materiale didactice.

https://europa.eu/learning-corner/home_ro


Publicațiile UE

Reprezintă librăria online a publicațiilor realizate de instituțiile și organismele Uniunii Europene.

https://publications.europa.eu/ro/home